CEL FORUM

Konferencja: Pokazanie korzyści (i przykładów) z wdrożeń światowych technologii blockchain w najważniejszych obszarach: administracji publicznej, urzędach, samorządach, firm sektora FIN – TECH, nieruchomościach, turystyce, zdrowiu,, energetyce, gazownictwie, transporcie, magazynowaniu, logistyce

Warsztaty: Przekazanie wiedzy nt. programowania w technologii blockchain – warsztaty dla ekspertów IT

Wystawa: Promocja firm, które odniosły korzyści z wdrożeń technologii blockchain

KONFERENCJA/ PROGRAM.

European Training & Consulting Center jako europejski broker szkoleń i doradztwa oraz organizator wielu kongresów, targów i konferencji zaprasza na konferencję dotyczącą technologii Blockchain. Założeniem konferencji jest przekazanie światowych i sprawdzonych praktyk w tym zakresie, które można zastosować w Polsce. Podstawowym celem konferencji jest również prezentacja doświadczeń polskich firm i instytucji, które mają wdrożoną technologię Blockchain.

Celem spotkań jest przedstawienie wiedzy nt. Technologii Blockchain, przyszłych regulacji prawnych, rządowych oraz doświadczeń, zalet i korzyści w praktycznym stosowaniu technologii Blockchain w wielu sektorach gospodarki:
administracji publicznej, sektorze FinTech & InsurTech, energii i gazownictwie,turystyce, nieruchomościach, zdrowiu.

Forum jako wydarzenie 3 imprez przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, zarządczej oraz pracowników działów logistyki (łańcuchu dostaw) oraz IT w/w sektorów gospodarki.

Dla pracowników administracji publicznej – udział w konferencji oraz wystawie (po rejestracji) bezpłatny !!!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 – 4 marzec 2019 r.

8.00 – 9.00      Rejestracja uczestników

9.00 – 9.10      Powitanie uczestników konferencji – przedstawienie programu

„Czym wyróżnia się ta konferencja od innych i co chcemy osiągnąć?”

9.10 – 9.30      Słowo wstępne – Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji

„Rola technologii blockchain w strategii rozwoju Polski”

9.30 – 11.00    Sesja plenarna

Prezentacja: „Doświadczenia międzynarodowe we wdrażaniu technologii blockchain do systemu administracji państwowej”

Moderator, TBA

Andrus Ansip, Vice-President, Digital Single Market, EU Commission

Eva Kaili, MEP, European Parliament

H.E. Omar bin Sultan Al Olama, Minister of State for Artificial Inteligence

Samanta Barrass, CEO, Gibraltar Financial Services Commission

Mathias Ruch, Swiss Blockchain Taskforce

Anna Piperal, Ambasador of e-Estonia

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa

11.30 – 13.00     Sesja panelowa – Rynek Finansowy

Prezentacja: „Perspektywa wdrożenia technologii blockchain – rynek finansowy”

Moderator, Michał Kisiel, analityk, Bankier.pl

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Przedstawiciel, Główny Inspektor Nadzoru Bankowego

Przedstawiciel, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń (PIU)

13.00 – 14.30     Sesja panelowa – Rynek Zdrowia

Prezentacja: „Perspektywa wdrożenia technologii blockchain – Zdrowie”

Moderator, Krystian Lurka, Manager Zdrowia

Bartłomiej Wnuk, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Marek Woch, Dyrektor, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Prof. nadzw. dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Dorota Fal, analityk, Polska Izba Ubezpieczeń (PIU)

14.30 – 15.30 LUNCH

15.30 – 17.00     Sesja panelowa – Transport i logistyka

Prezentacja: „Perspektywa wdrożenia technologii blockchain – Transport”

Moderator, TBA, Polska Gazeta Transportowa

Przedstawiciel, UOKiK

Przedstawiciel, Główny Inspektor Transportu Drogowego

Przedstawiciel, Polska Izba Spedycji i Logistyki

Wojciech Drzewiecki Prezes Instytutu Rynku Samochodowego SAMAR

17.00 – 18.30     Sesja panelowa – Energetyka

Prezentacja: „Perspektywa wdrożenia technologii blockchain – Energetyka”

Moderator, TBA, Czasopismo Energetyka

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń (PIU)

Przedstawiciel, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Przedstawiciel, Prezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń (PIU)

18.30 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20.00 Uroczysta Kolacja

 

Dzień 2 – 5 marzec 2019 r.

8.00 – 9.00      Rejestracja uczestników

9.00 – 9.05      Otwarcie drugiego dnia konferencji – przedstawienie programu

„Czym wyróżnia się ta konferencja od innych i co chcemy osiągnąć?”

9.05 – 9.30      Raport moderatorów sesji z pierwszego dnia konferencji Moderator, TBA

9.30 – 11.00    Sesja plenarna

„Perspektywa działań resortu cyfryzacji”

 Moderator, TBA

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Dyrektor Instytutu Bankowości, SGH

Przedstawiciel, Uniwersytet Warszawski

Dorota Zabłocka/Tomasz Kibil, Ernst & Young

Norbert Biedrzycki, McKinsey Digital Lab w Europie Środkowo-Wschodniej

Robert Wojciechowski, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa

11.30 – 12.00  Rekomendacje wypracowane w trakcie konferencji

Prezentacja: „Blockchain Plan dla Polski”

 Moderator, TBA

12.00 – 14.00     Panel dyskusyjny

Prezentacja: „Partnerstwo we współtworzeniu rozwiązań legislacyjnych”

Moderator, dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH

Marek Zagórski  Minister Cyfryzacji

Przedstawiciel, Sejmowa Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Techn

Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Przedstawiciel, Narodowy Bank Polski

14.00 Podsumowanie, uwagi końcowe

14.00 – 15.00 LUNCH

WARSZTATY/ PROGRAM

Proponujemy udział w warsztacie zwiększającym efektywność w programowaniu technologii Blockchain. Warsztat przeznaczony jest dla informatyków oraz dealerów/ szefów IT.

PROGRAM WARSZTATOW BLOCKCHAIN

WYSTAWA – EXPO BLOCKCHAIN

Wystawa przeznaczona jest dla firm, które po wdrożeniu technologii BLOCKCHAIN osiągnęły korzyści finansowe, organizacyjne, redukcji strat lub optymalizacji kosztów.

KONTAKT

European Training & Consulting Center Sp. z o. o., Atrium Centrum Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.                      tel.: 22 185 54 72, infolinia: 607 73 00 00, fax: 22 185 54 73. e-mail: office@training.com.pl

 

O NAS

Organizatorem forum jest spółka European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Od 20 lat jesteśmy jednym z największych brokerów szkoleń i doradztwa w Polsce. Zorganizowaliśmy ponad 200 konferencji, 50 imprez targowych oraz wiele seminariów tematycznych. Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy projekty edukacyjne zwiększające efektywność organizacji, która zależna jest od jakości pracy personelu. Jako brokerzy szkoleń i doradztwa współpracujemy z ponad 350 partnerami na terenie Polski i UE, gwarantując szybką i tanią obsługę każdego klienta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Szczegóły na www.training.com.pl oraz www.consulting.com.pl. Jesteśmy również twórcą nowo powstałego portalu szkoleń przez internet tj. www.eszkolenia.pl

CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON

infolinia + 48 607 73 00 00

 

BLOCKCHAIN – TECHNOLOGIA XXI WIEKU